Normes

Els/Les alumnes que facin ús del servei de Menjador Escolar hauran de seguir les següents normes:

  • Els/Les nens/es d’Educació Infantil han de dur un pitet amb velcro per cordar. CAL QUE HI TINGUIN EL NOM MARCAT. Cada dilluns hauran de portar el pitet net i se l’enduran a casa el divendres.

  • No es permet fer malbé el menjar. Per tant, el nen/la nena, haurà d’acostumar-se a menjar de tot de forma progressiva.

  • En el cas que un alumne no pugui menjar d’algun tipus d’aliment per causa de malaltia, cal presentar un justificant del metge. També es respectaran aquelles dietes que, ocasionalment, pugui necessitar l’alumnat.

  • Els alumnes/les alumnes que facin ús del menjador escolar hauran d’observar les normes elementals, ja apreses a casa, de conducta correcta a l’hora dels àpats: entrades i sortides del menjador amb ordre, neteja de les mans abans d’entrar, rentar-se les dents (5è i 6è), utilització adequada dels coberts, comportament correcte a taula i al patí, conversar en un to de veu que no molesti, etc…

  • Durant les hores de Menjador, cap alumne podrà sortir del recinte escolar sense motiu degudament justificat per escrit, i sense previ permís del director de l’escola.

  • Respecte al material de menjador, la norma es la mateixa que s’aplica a la resta de l’escola; si es trenca o s’espatlla expressament o per causa de fer-ne un ús inadequat, l’alumne n’haurà de pagar-ne la reparació o substitució.

  • El mal comportament, la falta de respecte al personal de cuina i a les monitores, així com als companys i companyes, seran causa de baixa de l’ús de servei de menjador.

Els comentaris estan tancats.