Informació

Menjador Escolar curs 2013/14

El Menjador Escolar d’aquest centre està en funcionament des del dijous 12 de setembre. Tots aquells alumnes que vulguin fer-ne ús, hauran de retornar el full d’inscripció degudament emplenat fins el dia 28 de juny a secretaria de 9 a 13 h.

PAGAMENT DE QUOTES

El preus* per al curs 2013/2014 són:

Mensualitat 96 €
Mitja mensualitat 48 €
Una setmana 26 €
Dies solts 5,35 €

 

 

 

(*) Preus amb IVA inclòs. Nota: si hi hagués algun increment en l’IVA, s’implementarà el preu.

Quan un alumne no utilitzi el servei de menjador durant una setmana seguida, cal comunicar-ho a la Sra. Lourdes Pey (cuinera) i es descomptarà la part corresponent en el rebut del mes següent.

Els rebuts poden ser domiciliats en una caixa d’estalvis o banc o pagar en efectiu a la Sra. Lourdes Pey.

Els rebuts seran presentats a cobrament la primera setmana de cada mes, excepte el setembre que serà la segona setmana.

Si un rebut és retornat pel banc. la família serà requerida a pagar, dintre d’un termini prudencial, l’import del rebut més la quantitat que l’entitat bancària cobri per retornar-lo.

Si un rebut és retornat pel banc, la família serà requerida a pagar, dintre d’un termini prudencial, l’import del rebut més la quantitat que l’entitat bancària cobri per retornar-lo.

En cas de no haver pagat el rebut corresponent en els terminis indicats, l’alumne o alumnes afectats seran donats de baixa del Menjador Escolar, el mes següent.

Els comentaris estan tancats.