Entrades i Sortides a l’escola

Des del curs passat l’accés a la nostra escola ha sofert canvis de circulació. Pugem pel c/ Sta. Joaquima de Vedruna i c/ Pere Costa i baixem pe c/ Ramon Vinyes. Tots dos carrers tenen aparcament als alterals. Les famílies a les hores d’entrada a l’escola no podeu entrar ni estacionar al c/ Roca de la Pila com ja ho indica la senyal de trànsit. És molt important que respecteu aquesta senyal tant al matí com a la tarda, hi hagi o no un agent de trànsit que ens ho recordi.

Entrades i sortides

Per a un bon funcionament de l’escola, és imprescindible que sigueu puntuals a l’hora de deixar i recollir el vostre fill/a. Recordeu que al matí poden anar entrant a partir de les nous menys 10 minuts.

Els pares i les mares de l’alumnat de tres anys poden acompanyar i recollir els seus/seves fills/filles a la classe. És important que la resta de nens i nenes entrin i surtin sols del recinte escolar per anar reforçant la seva autonomia.

Els comentaris estan tancats.