Normes mèdiques bàsiques

  1. És aconsellable portar les vacunes que marca el calendari de sanitat per tal de protegir-se de malalties greus i de transmissió.
  2. No podrà assistir a classe cao nen/a quan estigui malalt/a. Això vol dir que no es pot portar a l’escola amb malalties infeccioses/contagioses o amb febre. Igualment no podrà assistir si té pediculosi (polls al cap) fins que s’hagi fet el tractament adequat.
  3. Si es troba malament un cop és al centre, es mirarà si té febre i, en cas afirmatiu, s’intentarà localitzar la família perquè se’n faci càrrec. Si l’alumne/a té una temperatura de 38ºC o més se li subministrarà paracetamol, sempre i quan tinguem l’autorització signada pels pares. Si és un cas urgent i no es localitza la família. s’avisarà una ambulància o s’actuarà de tal manera que l’alumne/a sigui atès el més aviat possible pel Servei d’Urgències de l’Hospital. Independentment del mitjà de transport utilitzat, sempre estarà acompanyat per un/a mestre/a.
  4. Els medicaments s’han de subministrar preferentment a casa, però en cas que sigui imprescindible doner-ne a l’escola s’acompanyaran sempre de l’autorització de la família (podeu demanar-les a secretaria) i de la recepta mèdica o fotocòpia d’aquesta on s’indiqui la dosi que ha de prendre i l’horari.
  5. Si es necessita una dieta especial, caldrà l’informe del pediatre.

Els comentaris estan tancats.