BEQUES DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: FINS 30 DE SETEMBRE

16 de setembre de 2013

Benvolguts pares i mares,

Us  informem que si voleu sol.licitar una beca per Necessitats Educatives Especials el termini de presentació és fins el dia 30 de setembre.

Els criteris que han arribat del Departament per a sol.licitar una beca per reeducació pedagògica o de llenguatge (recordeu que no es poden marcar les dues opcions alhora) són els següents:

. Alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a discapacitat

. Transtorn greu de conducta

. TDAH

. Altes capacitats

Cadascun d’aquests trastorns requerirà el certificat que l’acrediti. Certificat de minusvalidesa o certificat de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica

El circuit que heu de seguir  per gestionar la beca és el següent:

. La família complimenta la beca telemàticament i la imprimeix.

. L’escola omple la seva part.

. El terapeuta omple la part corresponent.

. La família porta la beca a l’EAP perquè ompli la seva part (Horari EAP: dijous 26 de setembre de 15:00 a 18:00 hores i dilluns dia 30 de setembre de 9:00 a 13:30h).

. La família porta la beca a l’escola.

. L’escola tramet les beques a l’Oficina Gestora o al Servei Territorial

 

Per més informació accediu a la pàgina Web del Departament d’Ensenyament.

                                                          

 

Permalink

Els comentaris estan tancats.