ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR-SECTOR PARES/MARES

Benvolgudes famílies,

 

DIJOUS DIA 17 DE GENER A LES 16:30 A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA PODREU EXERCIR EL VOSTRE DRET A VOT. LA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT!!

Demà us farem a mans un escrit explicatiu i les paperetes per portar a terme la votació. Alguns aclariments:

Hi ha una persona que ha presentat candidatura, però les places a ocupar són dues. Segons la normativa publicada en el DOGC, que transcrivim a continuació, podeu afegir el nom del pare o mare que figuri en el cens (podeu consultar-lo a secretaria) i que considereu que seria del vostre gust que formés part del Consell Escolar. Podeu posar més d’un nom fins a un total de dos. Demanarem als que siguin escollits si desitgen formar part del Consell. En cas que cap ho acceptés, quedaria una plaça vacant tal i com indica la normativa.

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6257 – 20.11.2012

Punt 1.3 de l’Annex:

Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat, del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa complementària, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en representació del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres.”

PARTICIPA I VOTA!! ÉS IMPORTANT!

Podeu llegir aquest article de la revista guix si és del vostre interès

El consell escolar – Guix

Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

Permalink

Els comentaris estan tancats.