HORARI I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2011-2012

Com segurament ja sabeu, el nostre centre té aprovat un nou horari pel proper curs. Les classes seran de 9 a 12:30 del matí i de 15 a 16:30 de la tarda per tot l’alumnat. Cada migdia hi haurà també oferta d’activitats extraescolars per aquells que ho desitgin. Aquestes seran ACTIVITATS LÚDIQUES portades a terme per l’empresa Quatre trèvols. A les tardes  hi ha també una àmplia oferta de  16:30 a 17:30. AQUESTES ACTIVITATS COMENÇARAN EL MES D’OCTUBRE excepte el bloc d’infantil i l’acollida matinal i de tarda, que ho faran el dia 12 de setembre.

Per aquelles famílies que el fet de sortir a les 16:30 els suposi un problema, l’AMPA de l’Escola Sant Joan ofereix un servei de vigilància (acollida de tarda) a la biblioteca cada dia de 16:30 a 17 hores, portat  a terme per l’empresa Quatre trèvols.  AQUEST SERVEI FUNCIONARÀ DES DEL DIA 12 DE SETEMBRE, no caldrà pagar-lo si la família està associada a l’AMPA. CALDRÀ APUNTAR-SE PER FER-NE ÚS.

 

NOTA IMPORTANT: L’acollida matinal , l’acollida de tarda i el bloc començaran el 12 de setembre. Aquell mateix dia, podreu fer-ne ús i entregar posteriorment el full d’inscripció corresponent. Podreu apuntar-vos allà mateix en una llista provisional fins que entregueu el full degudament complimentat.

Per obtenir informació més concreta:

QuatreTRÈVOLS, (Teresa Font i Teresa Fornell), es fan càrrec, un any més, de la gestió i de l’organització de les activitats extraescolars que s’oferiran els migdies i a les tardes de 16:30 a 17:30. Els fulls d’inscripció que es van repartir durant la venda de llibres queden anul·lats ja que ha calgut una adaptació al nou horari.

Activitats extraescolars del curs 2011-2012 :

 

QuatreTRÈVOLS, informa que durant el curs hi haurà Acollida Matinal de 8 a 9 del matí i Acollida de Tarda. Aquestes activitats començaran el 12 de setembre. L’ Acollida Matinal  està parcialment subvencionada pel Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ Acollida de tarda està subvencionada per l’AMPA.

 

QuatreTRÈVOLS, informa que per realitzar qualsevol activitat s’ha de ser soci de l’ Associació de Mares i Pares (AMPA),

 

EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5

Les activitats extraescolars dels nens/es de P3, P4 i P5 es realitzaran de 2 a 3 del migdia, (ja que aquests alumnes dinaran a les 12:30) i començaran el 12 de setembre. Aquestes activitats estan constituïdes en un BLOC depenent del curs concret que facin els nens/es i són les següents:

 

 • ANIMACIÓ. Activitats de psicomotricitat, circuits… A càrrec de Susanna López (P3 i P4) i Mònica Grandia (P5).
 • PLÀSTICA. Desenvolupament de l’expressió, de la creativitat i habilitat dels nens/es més petits per mitjà de tècniques plàstiques, del color, el dibuix, el volum i la introducció en els diferents materials. A càrrec de Francina Fustegueras (P3) , Patrícia Rodríguez i Teresa Fornell (P4 i P5).
 • FANG. Iniciació al fang i la seva tècnica, expressió i creativitat. A càrrec de Teresa  Font i Laura Serra (P3, P4 i P5).
 • CONTES. Creativitat dels nens/es en el món imaginari dels contes, amb música, dansa, titelles… A càrrec de Susanna López (P3), de Mònica Grandia (P4) i de Patrícia Rodríguez (P5).
 • JOCS. Potenciació del joc, participació … A càrrec de Patrícia Rodríguez (P3).
 • CORAL. Cantem cançons! A càrrec de Mònica Grandia (P4 i P5).

 

ACTIVITATS DE TARDA (16:30 a 17:30)

 • Parlem anglès! Anglès per a petits. (P4 i P5). TARDA
 • Patinatge. Primeres passes i equilibri sobre patins. (P5). TARDA
 • Futbol.  Iniciació al Futbol. (P4 i P5). TARDA

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs)

Les activitats començaran el divendres dia 3 d’octubre i són les següents:

 

 • Ordinografia (Mecanografia). Aprendre escriure amb rapidesa i sense mirar el teclat, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de Teresa Fornell. TARDA
 • Parlem anglès! Anglès oral amb monitor nadiu, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. A càrrec  de Fergal Lee.  TARDA

 

 • Parlem francès! Aprenentatge i conversa de la nostra llengua veïna, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de Teresa Fornell.  TARDA

 

 • Aeròbic. Coreografia gimnàstica amb música, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de Susanna López. MIGDIA i TARDA

 

 • Teatre. Introducció dels nens/es al teatre d’una manera divertida, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è curs. A càrrec de Mònica Grandia. MIGDIA

 

 • Ceràmica. Iniciació en les tècniques de la ceràmica i desenvolupament de la creativitat, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de Teresa Font. MIGDIA

 

 • Dibuix i pintura. Treballar diferents tècniques i formes artístiques de dibuix i  pintura, 1r i 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de Teresa Fornell. MIGDIA

 

 • Còmic. Introducció al dibuix i tècniques del còmic, 3r, 4t, 5è i 6è curs. A càrrec de David Traserra. MIGDIA

ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS

Aquestes activitats van dirigides als nens/es de P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs i es tracta d’introduir diferents modalitats esportives i de fomentar els valors de l’esport, l’esforç, l’aprenentatge, la cooperació i l’acceptació d’un mateix i dels altres. Aquestes activitats són els Jocs Esportius, el Patinatge, el Bàsquet i el Futbol . Pel que fa a l’activitat de futbol es participarà a la lligueta del Consell Esportiu del Berguedà (els partits es jugaran el dissabte).

Trobareu més informació de les activitats esportives en els fulls d’inscripció que es repartiran al setembre.

 

Totes les activitats estan enfocades per a desenvolupar la creativitat i per tal que els nens/es hi participin d’una manera lúdica, respectant sempre les normes bàsiques de comportament de l’escola. Es potenciarà el reciclatge de materials. Al final de cada trimestre els pares rebreu un informe del seguiment de l’activitat del nen o la nena.

Per a les activitats de Plàstica, Ceràmica i Pintura, és recomanable portar una bata per no embrutar-se (tots els cursos).

 

QuatreTRÈVOLS informa també de la realització dels “Tallers de Nadal” i dels “Tallers de Setmana Santa”, per als pares i mares que ho necessitin.

QuatreTRÈVOLS participarà en la festa de final de curs que organitza cada any l’associació de mares i pares (AMPA). Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a les aules d’extraescolars i demanar per la Teresa Font i la Teresa Fornell.

 

Moltes gràcies, us desitgem un BON CURS!

 

Adjuntem el contingut dels fulls d’inscripció que us repartirem al setembre.

 

CONTINGUT DELS FULLS D’INSCRIPCIÓ

QuatreTRÈVOLS del Berguedà activitats extraescolars

Escola Sant Joan Curs 2011-2012

Full d’inscripció

 

EDUCACIÓ INFANTIL: BLOC d’activitats extraescolars (P3, P4 i P5)

Autoritzo a l’alumne ……………………………………………………………………..de ……………….curs a participar en les activitats extraescolars marcades amb una X durant el curs 2011-2012.

 

Les dades bancàries on es domiciliarà el pagament són les següents:

Nom i cognoms del titular del compte ………………………………………………………………………………………………

Adreça del titular ……………………………………………………. Població ……………………Codi Postal ………………..

Telèfon fix/mòbil ……………………………………………………………….  e-mail……………………………………………….

Número del Compte  □□□□  □□□□  □□  □□□□□□□□□□

 

Signatura pare/mare (tutor/a),

 

Marqueu a la casella SI o NO el nen/a es queda a dinar a l’escola □ Dies……………………………………………………….

 

Marqueu amb una X l’opció o opcions que desitgeu.

ACTIVITAT                             CURS                                HORARIS                                       QUOTA

 

ACOLLIDA MATINAL

P3, P4 i P5

De dilluns a divendres

De 8 a 9 del matí

15,30 €/mes

1,70 €/dia

 

 

BLOC EXTRAESCOLAR

P3, P4 i P5

De dilluns a divendres

29,60  €/mes

 

PATINATGE

P5

Dimecres

De 16,30 a 17,30 TARDA

12,60 €/mes

 

FUTBOL

P4 i P5

Divendres

De 16,30 a 17,30 TARDA

12,60 €/mes

 

ANGLÈS

P4 i P5

Dijous

De 16,30 a 17,30 TARDA

15 €/mes

 

ACOLLIDA TARDA

P3, P4 i P5

De dilluns a divendres

De 16,30 a 17 de la TARDA

Gratuït /Soci AMPA

 

 • Per apuntar-se a les activitats les famílies han de ser socis del l’Associació de Mares i Pares (AMPA).
 • En cas de què hagi famílies que no siguin socis de l’AMPA, hauran de pagar un matrícula de 20€/any.
 • El Servei Acollida Matinal està parcialment subvencionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • El Servei Acollida Tarda està subvencionat per l’AMPA i és totalment gratuït per als seus socis.
 • Les activitats de BLOC, l’ Acollida Matinal i l’ Acollida Tarda comencen el dia 12 de setembre.
 • Es pagarà mig mes de setembre del BLOC. El mes de juny NO hi haurà activitats extraescolars per l’horari intensiu de l’escola després de la Patum
 • Per donar-se de baixa d’una activitat s’ha de fer abans del dia 20 de cada mes. Els dos últims mesos del curs no és permès donar-se de baixa.
 • Els rebuts es cobraran del dia 5 al 10 de cada mes.
 • Els rebuts retornats pel banc o caixa més les despeses aniran a càrrec del titular del compte.

FULL D’INSCRIPCIÓ: EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Autoritzo a l’alumne ……………………………………………………………………..de ……………….curs a participar en les activitats extraescolars marcades amb una X durant el curs 2011-2012.

Les dades bancàries on es domiciliarà el pagament són les següents:

Nom i cognoms del titular del compte ……………………………………………………………………………………………………………

Adreça del titular …………………………………………………………… Població …………………………Codi Postal …………………

Telèfon fix/mòbil …………………………………………………………………….   e-mail………………………………………………………

Número del Compte  □□□□  □□□□  □□  □□□□□□□□□□

Signatura pare/mare (tutor/a),

 

 

Marqueu amb una X l’opció o opcions que desitgeu.

 

ACOLLIDA MATINAL

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

De dilluns a divendres

De 8 a 9  MATÍ

15,30 €/mes

1,70 €/dia

 

ACOLLIDA TARDA

 

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

De dilluns a divendres

De 16,30 a 17 TARDA

Gratuït / Soci

 

 

ACTIVITAT                             CURS                                HORARIS                                       QUOTA

FRANCÈS

1r, 2n, 3r

4t, 5è i 6è

Dimecres de 16,30 a 17,30 TARDA

Dilluns de 16,30 a 17,30 TARDA

12,60  €/mes

CERÀMICA

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Dilluns de 2 a 3

Dimarts o dimecres de 12,30 a 13,30

12,60  €/mes

DIBUIX i PINTURA

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Divendres de 2 a 3

Dijous de 12,30 a 13,30

12,60  €/mes

TEATRE

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Dijous de 2 a 3

Dimarts de 12,30 a 13,30

12,60  €/mes

CÒMIC MANGA

3r, 4t, 5è i 6è

Dilluns de 2 a 3

12,60  €/mes

ORDINOGRAFIA

(Mecanografia)

4t, 5è i 6è

Dimarts o Dijous de 16,30 a 17,30

(depèn dels grups) TARDA

12,60  €/mes

AERÒBIC

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Dilluns de 16,30 a 17,30 TARDA

Divendres de 12,30 a 13,30 MIGDIA

12,60  €/mes

ANGLÈS

1r

2n, 3r, 4t

5è i 6è

Dijous   TARDA

Dilluns  TARDA

Dimarts TARDA

15  €/mes

PATINATGE

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Dimecres  de 16,30 a 17,30 TARDA

Dimarts de 16,30 a 17,30 TARDA

12,60 €/mes

JOCS ESPORTIUS

1r i 2n

Dimarts de 2 a 3 MIGDIA

12,60 €/mes

FUTBOL

1r i 2n

3r, 4t

5è i 6è

Dijous TARDA

Divendres TARDA

Dimecres TARDA

12,60  €/mes

BÀSQUET

5è i 6è

Divendres TARDA

8 €/mes

 

 • Per apuntar-se a les activitats les famílies han de ser socis del l’Associació de Mares i Pares (AMPA).
 • En cas de què hagi famílies que no siguin socis de l’AMPA, hauran de pagar un matrícula de 20€/any.
 • El servei Acollida Matinal està parcialment subvencionat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • El servei Acollida Tarda està subvencionat per l’AMPA i és totalment gratuït per als seus socis.
 • Agrairíem que retornéssiu els fulls d’inscripció  el més aviat possible.
 • L’ Acollida Matinal i l’ Acollida Tarda comencen el dia 12 de setembre i les activitats extraescolars el dilluns dia 3 d’octubre. El mes de juny NO hi haurà activitats extraescolars perquè hi haurà horari intensiu després de Patum.
 • Per donar-se de baixa d’una activitat s’ha de fer abans del dia 20 de cada mes. Els dos últims mesos del curs no és permès donar-se de baixa.
 • Els rebuts es cobraran del dia 5 al 10 de cada mes.
 • Els rebuts retornats pel banc o caixa més les despeses aniran a càrrec del titular del compte.

 

 

 

 

 

 

 

Permalink

Els comentaris estan tancats.